VSF Limburg Logo

VSF Limburg

Online wedstrijdblad interclub competitie

LET OP: Dit online westrijdformulier EN het wedstrijdblad moeten doorgestuurd worden
naar het secretariaat VSF Limburg, ten laatste 's anderendaags tegen 19u30.

switch

switch

switch

switch

Nr. Punten Breakinfobreak(s) van min.30 (25 5de+6de)
gescheiden door + (plus-teken)
Punten Breakinfobreak(s) van min.30 (25 5de+6de)
gescheiden door + (plus-teken)
Frames Punten Breakinfobreak(s) van min.30 (25 5de+6de)
gescheiden door + (plus-teken)
Punten Breakinfobreak(s) van min.30 (25 5de+6de)
gescheiden door + (plus-teken)
Nr.
1 F1 - F10 4
2 F2 - F11 6
3 F3 - F12 5
2 F4 - F13 4
3 F5 - F14 6
1 F6 - F15 5
3 F7 - F16 4
1 F8 - F17 6
2 F9 - F18 5